پس از گذراندن دوره های مترجمی زبان قرآن، قادر خواهید بود هر صفحه ای از قرآن را که مطالعه می کنید، به راحتی ترجمه آن را بفهمید. هم چنین بر تجزیه و ترکیب آیات قرآن نیز تسلط کافی پیدا خواهید کرد.

در کلیپ تصویری زیر یکی از فارغ التحصیلان طرح مترجمی زبان قرآن را می بیند که از روی متن قرآن بدون ترجمه با توجه به تجزیه و ترکیب آیات، ترجمه آن صفحه را بیان می کنند.