معرفی طرح مترجمی زبان قرآن

طرح مترجمی زبان قرآن ، طرحی است برای فهم کلام وحی

با گذراندن این طرح شما قادر خواهید شد خودتان قرآن را ترجمه کنید و کلام وحی را بفهمید. این طرح در قالب شش کتاب و هر کتاب در دو ترم تدریس می شود.

برای ثبت نام در این طرح هیچ پیشنیاز علمی ندارد و هر کسی در هر سطحی می تواند در این دوره ها شرکت کند.

 [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

توضیح مبنای طرح، و روش آموزشی «مترجمی زبان قرآن»

پس از تحقیق و بررسی زیاد و با استفاده و تلفیق کتاب های لغت متعدد و هفت سال تجربه عملی در آموزش این طرح در مشهد مقدس که بیش از هفت هزار فارغ التحصیل در مقاطع مختلف حاصل آن بود تدوین کتاب مترجمی زبان قرآن کامل گردید.

پایه و اساس این روش بر یک معادله بنا شده است:

فراگیری ۱۷۷۱ ریشه + ۵۰ قاعده دستوری ضروری = توانایی ترجمه کل قرآن

با استناد به کتاب المعجم الاحصائی، در می یابیم که کل لغات قرآن که ۷۷۸۰۷ کلمه می باشد از ۱۷۷۱ ریشه مشتق شده است. بنابراین دانش پژوه می تواند با آموختن ۱۷۷۱ ریشه به همراه ۵۰ قاعده دستوری ضروری، تمام قرآن را بفهمد.

دوره مقدماتی: طی ۱۷ درس با آموزش ۲۰۰ ریشه که بیشترین تکرار را در قرآن دارد، و بیان قواعدی ساده و محدود که البته دو جدول مهم صرف افعال را نیز شامل می شود، فراگیری ۴۰۰۰۰ کلمه یعنی بیش از نیمی از قرآن ممکن می گردد. با این روش دانش پژوه کلمه شناس می شود، نه این که فقط از قدرت حافظه خود استفاده نماید.

دوره متوسطه: نیز طی ۱۷ درس با آموزش ۳۱۴ ریشه همراه با قواعدی پیشرفته تر دانش پژوه را جمله شناس خواهد نمود.

دوره عالی: مشتمل بر ۴ کتاب است که هر جلد آن حاوی ۱۷ درس می باشد و هر یک آموزش ۳۱۴ ریشه را در بر دارد.

در نهایت، باتکمیل کل دوره، مجموعا با فراگیری ۱۷۷۱ ریشه طی ۱۰۲ درس، ترجمه کامل قرآن توسط دانش پژوه میسر خواهد شد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

مشاهده توضیح استاد حسینی یزدی طراح و نویسنده «طرح مترجمی زبان قرآن»